Biofeedback

Wykonaj zabieg w Ośrodku Rehabilitacji Sawimed.

postać rysunkowa w kolorze fioletu z zaznaczonymi punktami do rehabilitacji na nogach, rękach, kręgosłupie, głowie
leczenie chorego chłopca metodą biofeedback

Biofeedback jest metodą terapeutyczną wykorzystującą najnowsze odkrycia z zakresu medycyny oraz techniki komputerowej.

Biofeedback jest metodą terapii, która za pomocą techniki sprzężenia zwrotnego, umożliwia obserwowanie aktualnych procesów fizjologicznych organizmu.

Jeszcze do niedawna dostępną tylko dla sportowców. Jej zastosowanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Terapia przebiega w formie treningowej, wg zaleceń indywidualnie opracowanych w oparciu o analizę wyników badań diagnostycznych. Spotkania odbywają się w komfortowych warunkach sprzyjających relaksacji i pracy nad swoimi problemami.

EEG Biofeedback (ElektroEncefaloGrafia lub neurofeedback) koncentruje się na czynności bioelektrycznej mózgu. Elektrody, podłączone do aparatury oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwalają na rejestrację bodźców w czasie rzeczywistym. Umożliwia to obserwację aktywności mózgu bezpośrednio podczas treningu. Informacje na temat pracy mózgu można otrzymywać, zależnie od dobranego specjalnie skryptu, w formie wizualnej prezentacji (animacji) i/lub bodźców słuchowych.

Trening metodą EEG Biofeedback ma za zadanie pobudzenie przewodnictwa bioelektrycznego mózgu, wytwarzanie nowych i zmianę istniejących połączeń neuronalnych.

Oznacza to, że w toku terapii EEG Biofeedback możemy nie tylko zoptymalizować funkcjonowanie procesów poznawczych, ale także zminimalizować dysfunkcje funkcjonowania mózgu, w których występuje nieprawidłowy rytm fal.

Celem terapii jest wytrenowanie oraz utrwalenie prawidłowej amplitudy fal mózgowych.

Wykorzystując plastyczność mózgu trenowane „umiejętności” zaczynają zachodzić automatycznie, co przekłada się na ogólne funkcjonowanie w życiu codziennym.

Sprawdź cenę za zabieg:

Uwaga! Cena ostateczna ustalana po konsultacji z lekarzem. Cena zależy od ilości niezbednych zabiegów.

Biofeedback pomaga w następujących problemach zdrowotnych:

 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia snu
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • tiki i zespół Touretta
 • bóle głowy
 • zaburzenia procesu uczenia (dysleksja, dysgrafia)
 • zaburzenia uwagi i jej utrzymania
 • lęki, agresywność
 • stany paniki
 • uzależnienia
 • zaburzenia przyjmowania jedzenia (bulimia, anoreksja)
 • autyzm
 • padaczki tzw. oporne
 • rehabilitacja funkcji poznawczych
 • rehabilitacja po udarach i po urazach czaszki
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • depresja itp.

Biofedback jest metodą terapeutyczną, która prowadzona w komfortowych warunkach trening sprzyja relaksacji i wyciszeniu.

Nie przypomina on ciężkiej pracy, jest raczej formą przyjemnych ćwiczeń.

Skip to content