...

Fizykoterapia

Co to jest fizykoterapia?

Na wstępie należy wyjaśnić pojęcia takie jak rehabilitacja i fizjoterapia.

Rehabilitacja to najszersze z pojęć.

Jest całościowym procesem leczenia chorób narządu ruchu. Nadrzędnym celem rehabilitacji jest poprawa jakości życia pacjenta w każdej dziedzinie jego funkcjonowania. Dlatego do stosowanych technik należą zarówno odnoszące się do aktywności ruchowej (fizjoterapia), jak i psychiki pacjenta (psychoterapia).

Fizjoterapia to inaczej rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja fizyczna. 

Jest częścią bardziej kompleksowego postępowania medycznego - rehabilitacji. Fizjoterapia jest realizowana żeby przywrócić i utrzymać sprawność fizyczną.

Fizjoterapia wykorzystuje metody terapeutyczne, takie jak: fizykoterapia, kinezyterapia, masaż leczniczy oraz trening funkcjonalny.

Fizykoterapia to najwęższe z pojęć.

Fizykoterapia, obok kinezyterapii, należy do rodzajów fizjoterapii. Jest zestawem technik stosowanych w fizjoterapii, które oddziałują na organizm za pomocą fizycznych bodźców: prąd, ultradźwięki, pole magnetyczne, laser i temperatura.

Do zabiegów fizykalnych należą: laseroterapia, magnetoterapia, elektroterapia, krioterapia czy światłoterapia.

fizjoterapeuta nakłada na pacjentkę elektrody

Zabiegi z zakresu fizykoterapii wykonywane Ośrodku Rehabilitacji Sawimed

Laseroterapia jest to terapia opierająca się na działaniu wzmocnionego światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania.

Do biostymulacji medycznej używa się promieniowania laserowego z zakresu światła widzialnego i podczerwieni o mocy od 1 do 500mW gdyż najgłębiej wnikają do tkanek. Promieniowanie czerwone o długości od 500 do 760 nm stosowane jest do naświetleń ,,płytkich’’ natomiast promieniowanie podczerwone 800 do 950 nm stosuje się do naświetleń tkanek położonych głębiej.

Światłolecznictwo jest działem fizykoterapii, w którym wykorzystuje się promieniowanie podczerwone, widzialne oraz nadfioletowe.

Lampy Lumina generują światło podczerwone, posiadają dużej mocy żarówki wolframowe-375W wytwarzające promienie krótkofalowe. W aparacie stosowanym do zabiegów światłoleczniczych znajdują zastosowanie 2 rodzaje filtrów: czerwony i niebieski.

Przydatne linki

Strefa Wiedzy

VIEW ALL
TOP
Pokaż
Podziel się na facebook
Schowaj
Call Now Button Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.