...

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

W Ośrodku Rehabilitacji Sawimed

Rehabilitacja neurologiczna to zespół działań rehabilitacyjnych ukierunkowanych dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.

Ci pacjenci, ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki medycznej.

Oddział prowadzi rehabilitację pacjentów:

  • po udarach mózgowych i innych uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego;
  • po zabiegach operacyjnych na ośrodkowym układzie nerwowym;
  • po uszkodzeniach nerwów czaszkowych, obwodowych, splotów nerwowych;
  • po uszkodzeniach rdzenia kręgowego (pourazowych, pozapalnych, naczyniowych);
  • po infekcyjnych i toksycznych uszkodzeniach układu nerwowego;
  • z wrodzonymi i rozwojowymi wadami układu nerwowego;
  • chorych na stwardnieniu rozsianym.

 

Celem neurorehabilitacji jest przywrócenie Pacjentowi wszystkich funkcji, które zostały utracone w wyniku choroby. Jeżeli jednak, nie jest to możliwe, zadaniem rehabilitacji jest nauczyć Pacjenta innych strategii ruchowych tak, by radził sobie na co dzień mimo niepełnosprawności.

Każdy Pacjent po przybyciu do ośrodka poddawany jest ocenie funkcjonalnej. Na tej podstawie zespół, w skład którego wchodzą: lekarz, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, neurologopeda i neuropsycholog, opracowuje indywidualny program rehabilitacji.

Program rehabilitacji ustalany jest indywidualnie do aktualnych możliwości Pacjenta.

Skierowanie do rehabilitacji neurologicznej wszystkich grup i kategorii świadczeń (oprócz dziecięcej) wystawia: lekarz oddziału lub kliniki anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, pediatrii po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej lub lekarz poradni specjalistycznej rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej.

Warunkiem zakwalifikowania świadczeniobiorcy do danej grupy jest udokumentowanie oceny ciężkości stanu klinicznego pacjenta w indywidualnej dokumentacji medycznej.

Zapoznaj się z Programem Neurologicznym Podstawowym w Centrum Rehabilitacji Sawimed

Zapoznaj się z Programem Neurologiczny Rozszerzonym „Wczesno-Poudarowym” w Centrum Rehabilitacji Sawimed

Przydatne linki

Strefa Wiedzy

VIEW ALL
TOP
Pokaż
Podziel się na facebook
Schowaj
Call Now Button Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.