...

Pacjent w śpiączce

Wybudzenie ze stanu wegetatywnego

Zespół PCRF posiada wieloletnie doświadczenia w pracy z pacjentami w ciężkim stanie neurologicznym.

Lata praktyki oraz przykłady wielu wybudzeń spowodowały, że opracowaliśmy swój własny program postępowania.

Ważne jest to, aby pacjent jak najszybciej mógł rozpocząć odpowiednią stymulacje w kierunku wybudzenia, ponieważ doniesienia naukowe dowodzą największą skuteczność do 12 miesięcy od incydentu.

W naszej pracy bazujemy na międzynarodowo uznanych metodach diagnostyczno-terapeutycznych.

Od 2008 roku, Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM (PCRF) zajmuje się z wieloma sukcesami, rehabilitacją najciężej poszkodowanych pacjentów z dużymi dysfunkcjami neurologicznymi i ortopedycznymi jak i pacjentami w śpiączce.

Od kwietnia 2018 roku do oddziału przyjmowani są pacjenci w śpiączce, którzy mają możliwość wybudzania w ramach programu NFZ.

PCRF Oddział Sawice

W PCRF Votum oddział Sawice nasz zespół specjalistów w ramach programu leczenia i rehabilitacji Pacjenta Dorosłego w Śpiączce zajmuje się wybudzaniem Pacjentów, którzy wskutek urazu głowy, choroby, niedotlenienia lub niedokrwienia mózgu zapadli w śpiączkę.

Leczenie jest bezpłatne. Pacjent nie ponosi żadnych kosztów. Leczenie jest finansowane ze Środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ośrodku w Sawicach posiadamy oddział wyposażony w 25 łóżek dedykowanych wyłącznie Pacjentom w śpiączce z infrastrukturą niezbędną do hospitalizacji i rehabilitacji.

Wybudzanie Pacjenta to proces długotrwały, realizowany przez grupę specjalistów, którzy tworzą interdyscyplinarny zespół, który aktywnie działa każdego dnia, by zmieniać stan świadomości pacjenta.

Zespół składa się z:

 • lekarzy,
 • pielęgniarek,
 • fizjoterapeutów,
 • logopedów,
 • psychologów.

W czasie pobytu w Sawicach pacjenci są:

 • pozycjonowani,
 • sadzani,
 • przystosowywani do wózka inwalidzkiego,
 • kąpani pod prysznicem.

Prowadzona jest także stymulacja polisensoryczna – schemat ciała, czucie temperatury, wibracji, dotyku ułożenia.
Terapia dysfagii poprawia toaletę jamy ustnej, reguluje czucie w obrębie traktu oro-facjalnego, ma za zadanie oduczanie od rurki tracheostomijnej i naukę oddychania drogą fizjologiczną.
Stopniowo podejmujemy próby karmienia doustnego, stymulujemy smakami.
Chcąc nawiązać kontakt z pacjentem, prowadzimy terapię z wykorzystaniem urządzenia C-eye.
Pionizacja Pacjenta – czynna z pomocą 2 fizjoterapeutów lub wsparciem urządzenia LUNA.

W PCRF każdy pacjent dostaje szansę na wybudzenie

Pobyt pacjenta w ramach:

Kwalifikacja pacjenta odbywa się na podstawie wypełnionego wniosku PCRF oraz skierowania do oddziału bezpośrednio ze szpitala, w ciągu hospitalizacji.

Kto może się kwalifikować do programu:

 • Pacjenci u których czas od zdarzenia wywołującego śpiączkę wynosi min. 6 tyg;
 • Pacjenci pozostający w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia urazu lub 6 miesięcy od dnia wystąpienia śpiączki nieurazowej;
 • Pacjenci których stan świadomości to min 6 a max 8 punktów w skali Glasgow (GSC);
 • Pacjenci ze stabilnością oddechową bez wspomagania mechanicznego;
 • Pacjenci ze stabilnością podstawowych parametrów życiowych;
 • Pacjenci powyżej 18 roku życia;

Zgłoszenie pacjenta:

mailowo:
[email protected],
[email protected]

telefonicznie:
500 039 911,
509 672 320,
12 264 80 35.

Kwalifikacja pobytu pacjenta odbywa się na podstawie wypełnionego wniosku PCRF.

Zadzwoń i dowiedz się wszystkiego natychmiast!

TOP
Pokaż
Podziel się na facebook
Schowaj
Call Now Button Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.