...

Przebudowa, rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły

Sawimed Sp. z o. o. w dniu 16.06.2011 r. zakończył realizację Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: pt.” „Przebudowa, rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły z przeznaczeni em na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z częścią rehabilitacyjną wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Sawice-Wieś nr19””.

Całkowita wartość projektu: 7 886 798,96 PLN
Kwota dofinansowania UE: 3 901 220,89 PLN

W efekcie realizacji projektu w Sawimed Sp. z o.o. wybudował ośrodek rehabilitacyjny z ZOL.

Projekt został zrealizowany w dwóch etapach. II etapach:

  1. modernizacja starego budynku
  2. budowa nowych pawilonów

Na działce, która wcześniej była terenem szkoły podstawowej, znajdowały się dwa wolnostojące budynki. Pierwszy z nich dwukondygnacyjny pełnił funkcję szkoły, a połączony z nim łącznikiem budynek parterowy, był Domem Nauczyciela. Drugi z budynków pełnił funkcję przedszkola.

W kwietniu 2010 r. rozpoczęła się realizacja projektu. Budynki jednokondygnacyjne, ze względu na bardzo zły stan techniczny zostały rozebrane, jedynie budynek byłej szkoły został przebudowany i przekształcony na potrzeby części rehabilitacyjnej Ośrodka.

W celu obniżenia kosztów energii zastosowano system kolektorów słonecznych.

Cały kompleks obsługiwany jest przez własną, ekologiczną oczyszczalnię ścieków. Budynki zaprojektowane zostały w taki sposób aby były przyjazne i nie stanowiły barier dla osób niepełnosprawnych.

Projekt zakładał także zakup wyposażenia medycznego, administracyjnego oraz informatycznego, bez którego funkcjonowanie tego typu placówki nie byłoby możliwe.

W dniu 08 kwietnia 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie obiektu. Od tego czasu nowocześnie wyposażone sale i gabinety nieprzerwanie służą osobom z terenu całego kraju.

Przydatne linki

Strefa Wiedzy

VIEW ALL
TOP
Pokaż
Podziel się na facebook
Schowaj
Call Now Button Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.