...

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych realizowana jest na podstawie skierowania  wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy skierowanie wystawia lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej, chirurgii urazowo- ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne należy zarejestrować w ciągu 30 dni od jego wystawienia.

Co powinno zawierać poprawnie wystawione skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne:

 1. czytelną pieczątkę nagłówkową jednostki kierującej z aktualnym numerem umowy z NFZ, numerem REGON, numerem kodu resortowego;
 2. czytelną pieczątkę lekarza wystawiającego skierowanie;
 3. na skierowaniu powinno znajdować się również rozpoznanie w języku polskim, kod ICD 10, choroby przebyte i współistniejące.

W przypadku wystawienie e-skierowania niezbędne jest podczas rejestracji:

 1. Czterocyfrowy kod skierowania,
 2. PESEL Pacjenta,
 3. Imię i nazwisko pacjenta.

Po wygenerowaniu w systemie e-skierowania i zarejestrowaniu skierowania wyznaczony jest termin wizyty fizjoterapeutycznej i realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych. Podczas wizyty fizjoterapeutycznej,  fizjoterapeuta ocenia aktualny stan funkcjonalny pacjenta w oparciu o wywiad i badanie fizjoterapeutyczne oraz ustala plan rehabilitacji.

Po zakończeniu 10-dniowego cyklu zabiegów odbywa się wizyta fizjoterapeutyczna „końcowa” zrealizowana w ostatnim dniu tego cyklu.

W przypadkach medycznie uzasadnionych dopuszcza się realizację dodatkowej wizyty fizjoterapeutycznej w trakcie trwania cyklu zabiegów, z odpowiednim wpisem w indywidualnej dokumentacji medycznej.
W ramach Rehabilitacji Ambulatoryjnej NFZ  finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Usługi rehabilitacyjne świadczone są przez wykwalifikowany zespół magistrów fizjoterapii, w tym specjalistę fizjoterapii.

Rejestracja w Sawimed Sp. z o.o. odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Rejestrujemy Pacjentów zgłaszających się osobiście lub telefonicznie.

Pacjent korzystający z zabiegów ambulatoryjnych powinien posiadać:

 • ręcznik,
 • zmienne obuwie,
 • strój gimnastyczny,
 • w przypadku zabiegów Jonoforezy i Fonoforezy  zalecony przez lekarza lek w formie ampułki bądź żelu.

Dostępne zabiegi w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej:

pracownia w szpitalu do ćwiczeń z urządzeniami do fizykoterapii

Pracownia fizykoterapii

 • Laseroterapia - Biostymulacyjny laser niskoenergetyczny,
 • Światłolecznictwo,
 • Pole magnetyczne niskiej i wysokiej częstotliwości,
 • Ultradźwięki,
 • Ciepłolecznictwo,
 • Krioterapia.

Pracownia fizykoterapii – ELEKTROTERAPIA

 • Galwanizacja,
 • Jonoforeza,
 • Elektrostymulacja,
 • Tonoliza,
 • Prądy DD,
 • Prądy TENS,
 • Prąd Träberta,
 • Prądy Interferencyjne,
 • Prądy Kotza.
pacjentka leży na łóżku w sali rehabilitacyjnej i jest podłączana do urządzenia
sala ćwiczeń w szpitalu do fizjoterapii

Pracownia kinezyterapii

Metody usprawniania

Usprawnianie Pacjentów prowadzimy w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny wykorzystując:

 • metodę PNF (Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation),
 • metodę NDT Bobath Concept,
 • terapię Cranio – Sacral Therapy,
 • terapię wg Logical Concept in Mechanical Analysis and Therapy,
 • medycynę manulaną wg K.Lewita,
 • medycynę manualną w ujęciu holistycznym,
 • medycynę ortopedyczną wg Cyriax’a,
 • Medical Taping,
 • Plastrowanie dynamiczne (Kinesiology Taping).

Kinezyterapia

Leczenie ruchem, wykorzystujemy gimnastykę leczniczą oraz masaż leczniczy w celu przywrócenia utraconych sprawności narządu ruchu.

Ta forma terapii przyczynia się do wzmocnienia osłabionych mięśni, usprawnia pracę stawów i całego organizmu a także przystosowuje chorego do życia z trwałą niepełnosprawnością. Bardzo dobre efekty, przy kinezyterapii uzyskuje się u dzieci, u których coraz częściej spotyka się wady postawy.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest ogólny, bardzo słaby stan pacjenta. Dlatego o rehabilitacji zawsze powinien decydować specjalista na podstawie historii choroby.

Przeciwwskazaniem mogą być:

 • niewydolność układu oddechowego
 • ostre stany zapalne mięśni, stawów
 • poważne uszkodzenia kości
zabieg masażu na pacjencie przez fizjioterapeutę

Pracownia masażu leczniczego

 • Masaż gorącymi kamieniami
 • Masaż klasyczny
 • Aquavibron
 • Masaż limfatyczny

Pracownia balneoterapii

 • Fango
oklady-z-masy-fango-i-borowiny-centrum-sawimed

Przydatne linki

Strefa Wiedzy

VIEW ALL
TOP
Pokaż
Podziel się na facebook
Schowaj
Call Now Button Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.