Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych realizowana jest na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy skierowanie wystawia lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej, chirurgii urazowo- ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne należy zarejestrować w ciągu 30 dni od jego wystawienia.

Co powinno zawierać poprawnie wystawione skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne?

 1. Czytelną pieczątkę nagłówkową jednostki kierującej z aktualnym numerem umowy z NFZ, numerem REGON, numerem kodu resortowego;
 2. Czytelną pieczątkę lekarza wystawiającego skierowanie;
 3. Na skierowaniu powinno znajdować się również rozpoznanie w języku polskim, kod ICD 10, choroby przebyte i współistniejące.

W przypadku wystawienie e-skierowania niezbędne jest podczas rejestracji:

 1. Czterocyfrowy kod skierowania,
 2. PESEL Pacjenta,
 3. Imię i nazwisko pacjenta.

 

Po wygenerowaniu w systemie e-skierowania i zarejestrowaniu skierowania wyznaczony jest termin wizyty fizjoterapeutycznej i realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych. Podczas wizyty fizjoterapeutycznej, fizjoterapeuta ocenia aktualny stan funkcjonalny pacjenta w oparciu o wywiad i badanie fizjoterapeutyczne oraz ustala plan rehabilitacji.

Po zakończeniu 10-dniowego cyklu zabiegów odbywa się wizyta fizjoterapeutyczna „końcowa” zrealizowana w ostatnim dniu tego cyklu.

W przypadkach medycznie uzasadnionych dopuszcza się realizację dodatkowej wizyty fizjoterapeutycznej w trakcie trwania cyklu zabiegów, z odpowiednim wpisem w indywidualnej dokumentacji medycznej.

W ramach Rehabilitacji Ambulatoryjnej NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Pacjent korzystający z zabiegów ambulatoryjnych powinien posiadać:

 • ręcznik,
 • zmienne obuwie,
 • strój gimnastyczny,
 • w przypadku zabiegów Jonoforezy i Fonoforezy zalecony przez lekarza lek w formie ampułki bądź żelu.

Dostępne zabiegi w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej:

N

Pracownia fizykoterapii

 • Laseroterapia – Biostymulacyjny laser niskoenergetyczny,
 • Światłolecznictwo,
 • Pole magnetyczne niskiej i wysokiej częstotliwości,
 • Ultradźwięki,
 • Ciepłolecznictwo,
 • Krioterapia.
N

Pracownia fizykoterapii – ELEKTROTERAPIA

 • Galwanizacja,
 • Jonoforeza,
 • Elektrostymulacja,
 • Tonoliza,
 • Prądy DD,
 • Prądy TENS,
 • Prąd Träberta,
 • Prądy Interferencyjne,
 • Prądy Kotza.
N

Pracownia kinezyterapii - METODY USPRAWNIANIA

 • metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation),
 • metoda NDT Bobath Concept,
 • terapia Cranio – Sacral Therapy,
 • terapia wg Logical Concept in Mechanical Analysis and Therapy,
 • medycyna manulana wg K.Lewita,
 • medycyna manualna w ujęciu holistycznym,
 • medycyna ortopedyczna wg Cyriax’a,
 • Medical Taping,
 • Plastrowanie dynamiczne (Kinesiology Taping).
N

Pracownia masażu leczniczego

 • Masaż gorącymi kamieniami,
 • Masaż klasyczny,
 • Aquavibron,
 • Masaż limfatyczny.
N

Pracownia balneoterapii

 • Fango

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Recepcją naszego Ośrodka za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem: 25 787 53 80

Skip to content