Usługi rehabilitacyjne
w Ośrodku Sawimed

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

Rehabilitacja

Rehabilitacja to pojęcie szerokie. Jest całościowym procesem leczenia chorób narządu ruchu.

Nadrzędnym celem rehabilitacji jest poprawa jakości życia pacjenta w każdej dziedzinie jego funkcjonowania. Dlatego do stosowanych technik należą zarówno odnoszące się do aktywności ruchowej (fizjoterapia), jak i psychiki pacjenta (psychoterapia).

Poznaj usługi rehabilitacyjne w Ośrodku Rehabilitacji Sawimed:

1. Rehabilitacja po chorobach kręgosłupa

Czynnikami mającymi destrukcyjny wpływ na stan kręgosłupa są wszelkiego rodzaju urazy przeciążeniowe, kontuzje czy nieleczone stany zapalne.

Kompleksowa rehabilitacja rozpoczyna się od opracowania przez specjalistyczny zespół indywidualnego planu/programu terapeutycznego, dostosowanego do potrzeb i możliwości Pacjenta. W trakcie procesu rehabilitacji plan ten jest weryfikowany i sprawdzane są uzyskiwane rezultaty.
Głównym celem jest podwyższenie jakości życia Pacjentów, poprzez przywrócenie w jak największym stopniu pierwotnej sprawności.

Zapewniamy Pacjentom indywidualną spersonalizowaną opiekę lekarską i pielęgniarską, konsultacje i porady oraz zabiegi rehabilitacyjne z użyciem specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, współpracę z psychologiem i terapeutą.

2. Rehabilitacja pacjentów z chorobami neurologicznymi

Celem rehabilitacji u Pacjentów z chorobami neurologicznymi jest nie tylko jak największe przywrócenie sprawności ruchowej czy mowy, ale także umożliwienie dalszego aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i w miarę możliwości zawodowym.

Każdy przypadek traktujemy indywidualnie i u niektórych Pacjentów sukcesem będzie sama możliwość relatywnie swobodnego funkcjonowania ze swoim środowiskiem. Naszym zadaniem jest poprawa jakości życia Pacjentów oraz ich rodzin.

Programy rehabilitacyjne znajdujące się w naszej ofercie kierowane są do Pacjentów z niedowładami kończyn dolnych i górnych, chorujący na stwardnienie rozsiane (SM), mózgowe porażenie dziecięce, dystrofię mięśniową, a także stany po udarach i krwotokach mózgowych.

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest przez wyspecjalizowany zespół terapeutów i lekarzy specjalistów.

3. Rehabilitacja po operacjach i urazach stawów

Rehabilitacja po operacjach lub urazach stawów (m.in. biodrowego lub kolanowego) to kompleksowe działanie skierowane do osób niepełnosprawnych fizycznie, mające na celu skuteczne i trwałe przywrócenie najwyższej możliwej do osiągnięcia sprawności, zdolności do pracy i uczestnictwa w życiu społecznym.

Niezależnie od stadium rozwoju zmian zwyrodnieniowych stawu, elementem każdej skutecznej terapii jest rehabilitacja.
Tylko odpowiednio dobrany indywidualny program terapeutyczno – rehabilitacyjny uwzględniający m.in. ćwiczenia mięśni, zabiegi fizykoterapeutyczne, umożliwi i zwiększy zakres ruchu w stawie, zmniejszy stan zapalny i poprawi ukrwienie tkanek.

W naszym Ośrodku Pacjenci będą mogli skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów z dziedzin medycznych, przy wsparciu psychologa i terapeuty, dla których liczy się przede wszystkim dobro Pacjentów.

Głównym celem jest podwyższenie jakości życia Pacjentów, poprzez przywrócenie w jak największym stopniu pierwotnej sprawności.

4. Rehabilitacja po udarze mózgu

Udar mózgu to szybko rozwijające się zaburzenia ogniskowe funkcji mózgu, które są wywołane uszkodzeniem naczyniowym.
Dla odzyskania maksymalnie dużego zakresu sprawności ruchowej, intelektualnej oraz zdolności komunikowania się z otoczeniem, niezbędne jest szybkie rozpoczęcie czynności rehabilitacyjnych.

Dla każdego Pacjenta zespół lekarzy i fizjoterapeutów opracowuje indywidualny plan opieki i rehabilitacji, pozwalający na szybkie osiągnięcie trwałych rezultatów.

5. Rehabilitacja po wypadkach

Program przeznaczony jest dla osób poszkodowanych w wypadkach, także w wypadkach samochodowych.
W naszym ośrodku Pacjenci mogą uzyskać pomoc w powrocie do zdrowia poprzez poddanie się rehabilitacji pod nadzorem profesjonalnego personelu medycznego. Pobyty przeznaczone są dla Pacjentów z dysfunkcjami i schorzeniami narządów ruchu, wymagających wszechstronnego postępowania usprawniającego i jednocześnie innych działań terapeutycznych, profilaktycznych, diagnostycznych i edukacyjnych.

Zapewniamy Pacjentom indywidualną spersonalizowaną opiekę lekarską i pielęgniarską, konsultacje i porady oraz zabiegi rehabilitacyjne z użyciem specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Recepcją naszego Ośrodka za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem: 25 787 53 80

Skip to content