...

Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach umowy z narodowym funduszem zdrowia (NFZ)

W ramach realizowanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w Ośrodku realizujemy świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej.

  1. Świadczenia ambulatoryjne:
    • Poradnia Rehabilitacyjna
    • Fizjoterapia ambulatoryjna (w tym rehabilitacja domowa)
  2. Świadczenia stacjonarne:
    • Rehabilitacja Neurologiczna
    • b) Rehabilitacja Ogólnoustrojowa

Szczegółowe informacje o świadczeniach znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem:
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/informacje-o-pozostalych-swiadczeniach

Niektórym pacjentom przysługują uprawnienia szczególne.

Zakres takich uprawnień może być różny w zależności od tego, do jakiej grupy uprzywilejowanych należy pacjent.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Recepcją naszego Ośrodka za pomocą formularza kontaktowego https://www.sawimed.pl/kontakt lub telefonicznie pod numerem: 25 787 53 80.

Przydatne linki

Strefa Wiedzy

VIEW ALL
TOP
Pokaż
Podziel się na facebook
Schowaj
Call Now Button Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.