...

Fango

Wykonaj zabieg w Ośrodku Rehabilitacji Sawimed

Balneoterapia zajmuje się wykorzystaniem naturalnych tworzyw w procesie leczenia.

Szerokie zastosowanie do zabiegów terapeutycznych znajdują np. okłady z masy fango, okłady borowinowe.

Fango jest to szlam mineralny pochodzenia wulkanicznego. Borowina jest rodzajem torfu o specyficznych właściwościach fizykochemicznych. Występują w niej składniki organiczne takie jak: kwasy huminowe, bituminy (żywice i woski) , białka, aminokwasy, nieorganiczne- sole mineralne, a także składniki mikrobiologiczne (bakterie i grzyby).

O wykorzystaniu tych tworzyw zadecydowały ich wyjątkowo korzystne właściwości fizyczne:

  • duża pojemność cieplna,
  • słabe przewodzenie cieplne (utrzymująca się przez długi czas pożądana temperatura),
  • zmniejszanie objętości w miarę obniżania temperatury (związany z tym zjawiskiem ucisk na skórę i naczynia krwionośne w skórze zmniejsza odczyny termiczne),
  • obecność związków organicznych (borowina) i składników mineralnych (fango) zwiększa skuteczność terapeutyczną zabiegu.

Okłady z masy fango i borowiny stosuje się bezpośrednio w miejscu schorzenia, temperatura plastra wynosi 50-52°C. Okłady Borowinowe powinny oscylować pomiędzy 40 a 42°C.

Fango

Wskazania:

  • blizny, zrosty, przykurcze,
  • przewlekłe stany zapalne tkanek miękkich,
  • zmiany zwyrodnieniowe stawów i tkanek okołostawowych,
  • powikłania po urazach narządów ruchu,
  • podostre i przewlekłe choroby narządów wewnętrznych

Fango cena

od 35 zł

* Cena ostateczna ustalana po konsultacji z lekarzem. Cena zależy od ilości niezbednych zabiegów.

* Dla naszych Pacjentów przygotowaliśmy specjalny system ratalny. Dowiedz się więcej, kliknij w przycisk poniżej.

Zadzwoń, a udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

Przydatne linki

Strefa Wiedzy

VIEW ALL
TOP
Pokaż
Podziel się na facebook
Schowaj
Call Now Button Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.