...

Metody usprawniania

Wykonaj zabieg w Ośrodku Rehabilitacji Sawimed

Usprawnianie pacjentów prowadzimy w czterech salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny wykorzystując:

 • metodę PNF (Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation),
 • metodę NDT Bobath Concept,
 • terapię Cranio – Sacral Therapy,
 • terapię wg Logical Concept in Mechanical Analysis and Therapy,
 • medycynę manulaną wg K.Lewita,
 • medycynę manualną w ujęciu holistycznym,
 • medycynę ortopedyczną wg Cyriax’a,
 • Kinesiology Taping,
 • Medical Taping,
 • Plastrowanie dynamiczne (Kinesiology Taping).

Realizujemy:

 • ćwiczenia bierne,
 • ćwiczenia redresyjne,
 • ćwiczenia czynno - bierne,
 • ćwiczenia wspomagające,
 • ćwiczenia prowadzone,
 • ćwiczenia czynne wolne,
 • ćwiczenia samo-wspomagane,
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu,
 • ćwiczenia korekcyjne,
 • odtwarzanie gry stawowej,
 • mobilizacje odcinka szyjnego kręgosłupa,
 • mobilizacje odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
 • mobilizacje małych stawów kończyn,
 • mobilizacje dużych stawów kończyn,
 • manipulacje odcinka szyjnego,
 • manipulacje odcinka piersiowego kręgosłupa,
 • manipulacje odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia równoważne,
 • ćwiczenia rozluźniające i relaksujące,
 • ćwiczenia sprawności manualnej,
 • ćwiczenia samoobrony,
 • ćwiczenia zespołowe,
 • ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne,
 • ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe,
 • ćwiczenia koordynacji ruchowej,
 • poizometryczną relaksację mięśni więzadeł,
 • ćwiczenia koordynacyjno – równoważne,
 • ćwiczenia synergiczne,
 • pionizację bierną,
 • pionizację czynną,
 • naukę czynności lokomocyjnych,
 • ćwiczenia używania protez aparatów ortopedycznych,
 • naukę chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym,
 • streching mięśni i ścięgien,
 • edukację i reedukację postawy pacjenta w formie instruktażu,
 • wyciąg odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
 • wyciąg odcinka szyjnego kręgosłupa.

Metody usprawniania

Metody usprawniania cena

od 70 zł

* Cena ostateczna ustalana po konsultacji z lekarzem. Cena zależy od ilości niezbednych zabiegów.

* Dla naszych Pacjentów przygotowaliśmy specjalny system ratalny. Dowiedz się więcej, kliknij w przycisk poniżej.

Zadzwoń, a udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

Przydatne linki

Strefa Wiedzy

VIEW ALL
TOP
Pokaż
Podziel się na facebook
Schowaj
Call Now Button Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.