Doposażenie Ośrodka Sawimed
w urządzenia robotyczne.

 

Jest nam miło poinformować, że dzięki zorganizowanemu przez Ministerstwo Zdrowia programowi Robotyka mogliśmy wyposażyć nasz ośrodek w nowe sprzęty do rehabilitacji.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze udzielania usług opieki zdrowotnej poprzez doposażenie placówek leczniczych w urządzenia robotyczne w ramach Funduszu Medycznego.

 

Zakupione przez nas urządzenia to:

  • Stół do pionizacji z funkcją kroczenia Erigo Pro marki Hocoma – stosowany do wczesnej rehabilitacji, wykorzystuje zrobotyzowaną pionizację i stymulację FES, a także zapewnia lepszą stabilizację krążeniową pacjentów i ich mobilizację, skuteczną ochronę przed powikłaniami związanymi z unieruchomieniem oraz usprawnienie ruchu kończyn dolnych;
  • Szyna CPM Centura z modułem FPS marki Kinetec/TechnoConcept – służy do ćwiczeń stawu barkowego z zakresem ruchu odwiedzenie/przywiedzenie oraz zgięcie/wyprost. Dodatkowy moduł pozwala na aplikację funkcjonalnej proprioceptywnej stymulacji (FPS) na połączeniu mięśniowo-ścięgnistym w celu wywołania uczucia ruchu, zwiększenia jego zakresu oraz płynności;
  • Robot Luna EMG marki EgzoTech – umożliwia prowadzenie wspomaganego ruchu kończyn górnych i dolnych wyzwalanego przez elektromiografię, szerokiego zakresu ćwiczeń z oporem stałym i zmiennym, z wykorzystaniem gier rehabilitacyjnych, czy zrobotyzowanych ćwiczeń biernych, treningu z użyciem biofeedbacku elektromiograficznego oraz oceny siły i unerwienia mięśniowego, zakresów ruchu, propriocepcji i oporów tkankowych.
sawimed.pl
Skip to content