...

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

W Ośrodku Rehabilitacji Sawimed

Rehabilitacja ogólnoustrojowa to kompleksowa rehabilitacja narządu ruchu.

Szczególnie w przypadku istnienia wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych,
w przypadkach schorzeń przewlekłych), a także neurologicznych, reumatologicznych
i onkologicznych.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa udzielana jest pacjentom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

Celem rehabilitacji ogólnoustrojowej jest:

  • wyleczenie, bądź zmniejszenie dysfunkcji narządu ruchu,
  • przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Świadczenia w rehabilitacji ogólnoustrojowej udzielane są przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie dla każdego pacjenta.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziałów: urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych.

W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo- ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Zapoznaj się z Podstawowym Programem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Centrum Rehabilitacji Sawimed

Zapoznaj się z Programem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pełną Opieką w Centrum Rehabilitacji Sawimed

Przydatne linki

Strefa Wiedzy

VIEW ALL
TOP
Pokaż
Podziel się na facebook
Schowaj
Call Now Button Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.