...

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Sawimed poprzez wdrożenie systemów e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej

Sawimed Sp. z o. o. w dniu 20.07.2017 r. zakończył realizację Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: pt.”Rozwój elektronicznych usług publicznych w Sawimed poprzez wdrożenie systemów e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej”.

Całkowita wartość projektu: 708 649,11 PLN

Kwota dofinansowania EFRR: 566 443,88 PLN

W efekcie realizacji projektu w Sawimed Sp. z o.o. został wdrożony kompleksowy system informatyczny – elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznych usług publicznych.

W wyniku realizacji projektu wzrósł dostęp do elektronicznych usług publicznych, a także podniesiona została jakość i dostępność do usług medycznych świadczonych przez placówkę Sawimed Sp. z o. o.

Bezpośrednim beneficjentem projektu jest Sawimed Sp. z o.o. natomiast pośrednimi są mieszkańcy województwa mazowieckiego oraz pozostałej części kraju korzystający z usług placówki.

Z utworzonych i udostępnionych usług mogą korzystać także mieszkańcy pozostałej części kraju nie będący pacjentami Sawimed Sp. z o.o., poszukujący informacji o jednostce, w tym o świadczonych usługach; zewnętrzni instytucjonalni odbiorcy informacji z grupy kontrahentów; personel medyczny i administracyjny.

Przydatne linki

Strefa Wiedzy

VIEW ALL
TOP
Pokaż
Podziel się na facebook
Schowaj
Call Now Button Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.