Zabiegi ośrodka rehabilitacji Sawimed

W ośrodku w Sawicach od 2011 r. udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne.

Zabiegi obejmują swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle i obłożnie chorych.

Ośrodek jest dla Pacjentów, którzy przebyli ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego. I nie wymagają dalszej hospitalizacji.

W zależności od stanu zdrowia, stopienia niepełnosprawności realizowana jest profesjonalna pielęgnacja i rehabilitacja.

Nadrzędnym celem jest codzienna troska o dobro Pacjentów i zapewnienie szybkiego powrotu do zdrowia przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia pełnej sprawności fizycznej poprzez:

✓ opiekę lekarską,

✓ opiekę pielęgniarską,

✓ usprawnienie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,

✓ leczenie farmakologiczne,

✓zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,

✓ stymulację metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej,

✓ przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,

✓ zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,

✓ zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie.

Rehabilitacja w Sawimed

Fizykoterapia

Laseroterapia

Pole magnetyczne

Światłolecznictwo

Pole elektromagnetyczne

Elektrostymulacja

Ultradźwięki

Kinezyterapia

Metody usprawniania

Hydroterapia

Masaż wirowy kończyn górnych lub dolnych

Masaż podwodny całkowity lub częściowy

Kąpiel perełkowa - masaż powietrzny

Masaż leczniczy

Masaż klasyczny

Masaż limfatyczny

Aquavibron

Balneoterapia

Elektroterapia

Galwanizacja

Tonoliza

Prąd Träberta

Jonoforeza

Prądy DD

Prądy Interferencyjne

Elektrostymulacja

Prądy Tens

Prądy Kotza

Skip to content