Zarząd spółki Sawimed sp. z o.o. informuje o zapytaniu:

Wykonanie zgodnie z projektem inwestycji budowy dwóch hydrantów P.POŻ wraz z przyłączami z istniejącej sieci wodociągowej na działkach o nr ew. 186/1, 187/1 w miejscowości Sawice Wieś, gm. Repki

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami, dotyczącymi szczegółów:

 1. Zapytanie ofertowe (→ pobierz plik PDF);
 2. Załączniki i opinie (→ pobierz plik PDF);
 3. Schemat węzła TR1  (→ pobierz plik PDF);
 4. Schemat hydrantu (→ pobierz plik PDF);
 5. Schemat bloków oporowych (→ pobierz plik PDF);
 6. Warunki techniczne wykonania hydratów ZK Paprotnia (→ pobierz plik PDF);
 7. Profile arkusz 1 (→ pobierz plik PDF);
 8. Opis techniczny projektu (→ pobierz plik PDF);
 9. Opis projektu zagospodarowania terenu (→ pobierz plik PDF);
 10. Opis projektu architektoniczno – budowlanego(→ pobierz plik PDF);
 11. Mapa (→ pobierz plik PDF);
 12. Mapa 1 – załącznik (→ pobierz plik PDF);
 13. Protokół z narady koordynacyjnej (→ pobierz plik PDF);
Skip to content