Zasady RODO w Ośrodku Rehabilitacji Sawimed w Sawicach.

W naszym Ośrodku Rehabilitacyjnym, jak w każdej innej instytucji medycznej, przestrzeganie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest niezwykle istotne.

RODO wprowadza szereg przepisów dotyczących gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych pacjentów i innych osób związanych z ośrodkiem rehabilitacyjnym. 

 

Dane osobowe naszych pacjentów są odpowiednio chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.

Zgoda Pacjentów

Ośrodek rehabilitacyjny musi uzyskać zgodę pacjentów na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych. Pacjenci powinni być informowani, w jasny i przejrzysty sposób, w jaki sposób ich dane będą wykorzystywane.

Minimalizacja danych

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych, ośrodek rehabilitacyjny powinien gromadzić tylko te informacje, które są niezbędne do celów, dla których są przetwarzane. Oznacza to, że nie można zbierać zbędnych danych, które nie mają związku z leczeniem pacjenta.

Bezpieczeństwo danych

Ośrodek rehabilitacyjny ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych. To oznacza, że dane muszą być przechowywane i przetwarzane w sposób chroniący je przed dostępem osób nieuprawnionych. Wymaga to zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających, takich jak szyfrowanie danych czy systemy dostępu z uwierzytelnianiem.

Prawa Pacjentów

Pacjenci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia lub usunięcia. Ośrodek rehabilitacyjny musi być gotów spełniać te żądania i udostępniać procedury umożliwiające pacjentom korzystanie z tych praw.

Rejestr czynności przetwarzania danych

Ośrodek rehabilitacyjny musi prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych, w którym dokładnie opisuje się cele przetwarzania danych, kategorie danych oraz wszelkie inne informacje wymagane przez RODO.

Ochrona danych wrażliwych

Ośrodek rehabilitacyjny często gromadzi dane wrażliwe, takie jak informacje medyczne pacjentów. Te dane są szczególnie chronione przez RODO, mamy obowiązek podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze w celu ochrony tych informacji.

Zgłaszanie naruszeń

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, ośrodek rehabilitacyjny ma obowiązek zgłoszenia tego naruszenia organom nadzorczym i poinformowania pacjentów o ryzyku związanym z naruszeniem.

Audyt RODO

Regularnie przeprowadzamy audyty RODO w celu oceny i aktualizacji swoich procedur przetwarzania danych oraz zabezpieczeń.

Skip to content